Mất ngủ khi diễn ra trong một thời gian dài và để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của con người thì nó được…